Nacka Dans & Teater

Vår verksamhet

Nacka Dans & Teater Kulturskola:

• Bedriver kurser i dans, teater, musik & konst.

• En del av Boo Folkets Hus, en mötesplats för alla, oavsett religion, politisk åsikt, ålder, kön, hudfärg och sexuell identitet. Alla gäster ska behandlas med respekt och bli lyssnade till. Ett öppet, demokratiskt förhållningssätt är grunden för vår verksamhet.

• En av Nacka kommuns kulturskolor. Vi ingår i Nacka kommuns kundval.

• Vår verksamhet bygger på att ge barn och ungdomar möjlighet att hitta och utveckla sitt uttryckssätt i en trygg och tillåtande miljö. Vi lägger stor vikt på pedagogisk kompetens och utbildning hos våra pedagoger och betonar ett lustfyllt prestationsfritt lärande.

• Vi jobbar för att kunna erbjuda ett brett urval av kurser till en bred målgrupp. Därför har vi kurser från 1 år till vuxna. Alla kurser från 7-19 år ingår i Nacka kommuns kundval

Följ oss på Facebook & Instagram

@nackadansoteater