Nacka Dans & Teater

Bokningsvillkor

Genom att anmäla ert barn till Nacka Dans & Teater Kulturskola godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt GDPR.

Bokningsvillkor
Nacka Dans & Teater Kulturskola 7-19 år

Ansökan görs här
Det är möjligt att ställa sig i kö tidigast sex månader innan plats önskas.
Du måste vara inloggad när du ansöker om kurs. Använd dig gärna av filtreringsknapparna när du söker i kursutbudet. Fyll först i dina personuppgifter, sedan elevens uppgifter.
Du som sökande är räkningsmottagare och betalningsansvarig.
Terminsavgifter:
Dans och teater:  1125 kronor
Konst: 900 kronor
Anmälan
Inom 14 arbetsdagar (gäller ej under skollov) får du svar på din anmälan. Bekräfta sedan till oss om du vill ha erbjuden plats eller inte. Tackar du ja är anmälan bindande, med en ångerrätt inom 14 dagar från det datum du skickat ditt mail där du bekräftar att du önskar platsen. Om du inte bekräftar att du önskar erbjuden plats inom 7 dagar från mailet med erbjudande skickades till dig förlorar du din plats.
Turordningsregler
Ansökningsdatum gäller som ködatum. Vid samma ködatum till samma aktivitet hos samma anordnare gäller födelsedatum som nästa sorteringsbegrepp. Det innebär att äldre barn erhåller plats före yngre.
Säga upp plats
Uppsägning av plats görs av förälder eller myndig elev via den personliga sidan på Nacka24musik&kultur. Samma plats som för ansökan. Gå till fliken ”Min sida” och sedan ”Hantera pågående kurser”. Uppsägning till skolan, läraren eller kommunen gäller ej.
Har du problem med att säga upp din plats kan du kontakta Nacka kommuns Kontaktcenter: 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se som guidar dig. Efter avslutad kurs skickas en uppsägelse ut per e-post. Se till att ha personuppgifterna uppdaterade.
Vill du säga upp en plats för vårterminen behöver du göra det före den 30 november. Vill du säga upp platsen för höstterminen behöver det ske före 31 maj. Görs inte detta debiteras full avgift för hela nästa termin. Det är fakturamottagarens ansvar att uppsägning görs på ett korrekt sätt innan uppsägningsdatumen.
Jag kan inte avsluta platsen, sidan kan inte visas
Om du har problem att avsluta platsen så ber vi dig kontakta Kontaktcenter på telefon 08-718 80 00 eller e-post: info@nacka.se för att få hjälp. Det är fakturamottagarens ansvar att uppsägning görs på ett korrekt sätt innan uppsägningsdatumen. Vid korrekt uppsägning ska ni få en bekräftelse via e-post. Muntlig uppsägning till skolan, läraren eller kommunen gäller ej.
Hur betalar jag för kulturskolan?
Vårdnadshavare/myndig elev betalar avgift till Nacka kommun oavsett vilken anordnare som driver verksamheten. Avgiften och avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige.
Terminsavgiften faktureras och skickas ut vid ett tillfälle per termin. Börjar eller slutar du under pågående termin betalar du för hela terminen.
När du tackat ja till en plats gäller anmälan tillsvidare. Vill du säga upp en plats för vårterminen behöver du göra det före den 30 november. Vill du säga upp platsen för höstterminen behöver det ske före 31 maj. Görs inte detta debiteras full avgift för hela nästa termin.
Om ditt barn/du vill fortsätta nästa termin så behöver du inte göra något.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta och om avgiften fortfarande är obetald efter påminnelse ansöker kommunen om betalningsföreläggande.
Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte, med undantag för frånvaro som kan styrkas med läkarintyg. Skicka in kopia på läkarintyg till info@nacka.se eller per post till Nacka kommun, Kultur- och fritidsenheten, 131 81 Nacka.
När kommer fakturan?
Terminsfakturan för vårterminen kommer i början av mars månad. För höstterminen skickas fakturan ut i början av oktober.
Var vänder jag mig om jag har frågor om terminsfakturan?
Hur många tillfällen är en kurs?
Varje anordnare måste erbjuda 27 tillfällen per läsår för en kurs. Det innefattar även slutföreställningar och shower.
Om ett undervisningstillfälle ställs in erbjuder vi ett ersättningstillfälle.
Vad gör jag om mitt barn tröttnar på en kurs?
Om en elev tröttnar på sin kurs under pågående termin finns möjlighet att byta kurs. Du kan under pågående termin byta kurs inom Nacka Dans & Teater Kulturskola.
Det är inte tillåtet att lämna över sin plats till en annan elev.
Är det undervisning på lov och röda dagar?

Nej

Kan jag delbetala min faktura?
Om du vill dela upp betalningen på din faktura kan du maila info@nacka.se eller ringa kommunens växel: 08-718 80 00 och be om att få lägga anstånd. Ange fakturanummer eller kundnummer som står på fakturan för snabbare handläggning när du kontaktar kommunen. Att lägga anstånd på en faktura innebär att du kan delbetala summan när du vill så länge hela summan är inbetald till det nya datumet. Använd samma OCR-nummer vid varje delbetalning.
Hur är mitt barn försäkrat genom kulturskolan?
Nacka kommuns olycksfallsförsäkring gäller heltid för folkbokförda barn i Nacka – oberoende av om de går i skolverksamhet inom eller utanför kommunen. Dvs de är försäkrade även utanför skolan och därmed även för kulturverksamhet via kundval som finansieras av kommunen men utförs av anordnare (privata och kommunala).

”Prova på” en lektion
I mån av plats finns det möjlighet att kostnadsfritt ”prova på” kurser vid ett tillfälle.
(Obs! Gäller ej för vuxenkurser.) Detta kan ske löpande under terminen och då gäller nedanstående:

1. Kontakta oss på info@nackadansoteater.se och meddela att du har ett önskemål om att prova på. Efter avstämning med oss på administrationen och ett OK på att det finns möjlighet och plats i önskad kurs så gäller nedanstående rutiner för att ”prova på”

2. När eleven provat på vid ett tillfälle så görs anmälan via Nacka kommuns kundval

Ändringar
Nacka Dans & Teater Kulturskola förbehåller sig rätten att byta pedagog vid terminsstart samt under terminens gång om situationen kräver det.
Vi försöker i möjligaste mån hitta vikarie till våra ordinarie pedagoger vid sjukdom men vi kan komma att behöva ställa in lektioner om vi inte lyckas hitta vikarie. Om detta skulle ske så har man möjlighet att ”ta igen” den lektionen i slutet av terminen så att antalet lektioner som utlovats blir detsamma.

Bokningsvillkor Nacka Dans & Teater
Kurser 1-6 år, ej nackabor och vuxna

En anmälan till kurs är bindande. Byte av kurs kan ske i mån av plats.
Du ansvarar själv för att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig (mail och telnr.).

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor är 10 dagar om inget annat anges. Faktura till kursdeltagare under 18 år skickas via e-post till målsman/målsmän. Till kursdeltagare över 18 år skickas den direkt till vederbörande. För att garanteras en plats krävs att du inte har några obetalda fakturor för tidigare kurser hos oss.

Anmälan
Anmälan som sker inför höstterminen gäller automatiskt även för följande vårtermin dvs. för ett helt läsår. På detta sätt garanteras en plats för båda terminerna. (Faktura skickas dock för varje termin.)
Du har självklart rätt att avanmäla dig/ditt barn enligt regler för avanmälan om du inte vill fortsätta nästkommande vårtermin. Men observera att du då aktivt behöver göra en avbokning genom att maila administrationen och få en avanmälningsbekräftelse från oss.
Se instruktioner för Avanmälan/Avbokning nedan.

Nyanmälan
Det går givetvis bra att göra en nyanmälan inför vårtermin eller vid annat tillfälle även om en inte gått höstterminen.

Avanmälan/Avbokning
Avanmälan/Avbokning kan endast göras skriftligen till administrationen på info@nackadansoteater.se, EJ till kursledaren. Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till en vecka innan kursstart. Sista veckan fram till kursstart debiteras halva kursavgiften. Därefter gäller hela avgiften även för den som hoppar av kursen.

OBS! Obetald kursavgift gäller ej som avbokning. Deltagare som inte dyker upp och ej har avbokat enligt våra regler till administrationen, är fortfarande betalningsskyldig.

Återbetalning
Betald kursavgift återfås endast mot uppvisande av läkarintyg eller om kursen blir inställd.

Ångerrätt
Du har enligt distans– och hemförsäljningslagen rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att skriftligen via e-post meddela oss detta inom 14 dagar efter att du har fått bekräftat en plats hos oss.
Om kursen har startat och du har deltagit vid en sammankomst har du accepterat att avstå ångerrätten.

”Prova på” en lektion
I mån av plats finns det möjlighet att kostnadsfritt ”prova på” kurser vid ett tillfälle.
(Obs! Gäller ej för vuxenkurser.) Detta kan ske löpande under terminen och då gäller nedanstående:

1. Kontakta oss på info@nackadansoteater.se och meddela att du har ett önskemål om att prova på. Efter avstämning med oss på administrationen och ett OK på att det finns möjlighet och plats i önskad kurs så gäller nedanstående rutiner för att ”prova på”:

2. Anmäl dig/ditt barn till aktuell kurs via anmälningsformuläret på vår hemsida.

3. Skriv en notering i din anmäla att ditt barn önskar ”prova på” denna kurs samt vilket datum det gäller.

3. Om ditt barn INTE vill fortsätta efter denna gång: Meddela då administrationen på Nacka Dans & Teater detta via mail till info@nackadansoteater.se direkt efter ”prova på”-tillfället. Om avanmälan inte görs innan nästkommande tillfälle räknas eleven som anmäld och därmed betalningsskyldig.

Vid anmälan till kurs under redan pågående termin ges rabatt på 25, 50 & 75 % av kursavgiften beroende på antal missade kurstillfällen.

Ändringar
Nacka Dans & Teater förbehåller sig rätten att byta pedagog vid terminsstart samt under terminens gång om situationen kräver det.
Vi försöker i möjligaste mån hitta vikarie till våra ordinarie pedagoger vid sjukdom men vi kan komma att behöva ställa in lektioner om vi inte lyckas hitta vikarie. Om detta skulle ske så har man möjlighet att ”ta igen” den lektionen i slutet av terminen så att antalet lektioner som utlovats blir detsamma.

Mail: info@nackadansoteater.se