Nacka Dans & Teater

Bokningsvillkor

Bokning
En anmälan till kurs är bindande. Byte av kurs kan ske i mån av plats.
Du ansvarar själv för att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig (mail och telnr.).

Genom att anmäla ert barn till Nacka Dans & Teater Kulturskola godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt PuL (personuppgiftslagen).
Fr.o.m. 25 maj 2018 träder en ny lag i kraft (GDPR). Du kan läsa mer om vad detta innebär här.

Medlemsavgift
Medlemsavgift i Föreningen Dansstudion utgår med 100 kr/kalenderår.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor är 10 dagar om inget annat anges. Faktura till kursdeltagare under 18 år skickas via e-post till målsman/målsmän. Till kursdeltagare över 18 år skickas den direkt till vederbörande. För att garanteras en plats krävs att du inte har några obetalda fakturor för tidigare kurser hos oss.

Anmälan
Anmälan som sker inför höstterminen gäller automatiskt även för följande vårtermin dvs. för ett helt läsår. På detta sätt garanteras en plats för båda terminerna. (Faktura skickas dock för varje termin.)
Du har självklart rätt att avanmäla dig/ditt barn enligt regler för avanmälan om du inte vill fortsätta nästkommande vårtermin. Men observera att du då aktivt behöver göra en avbokning genom att maila administrationen och få en avanmälningsbekräftelse från oss.
Se instruktioner för Avanmälan/Avbokning nedan.

Nyanmälan
Det går givetvis bra att göra en nyanmälan inför vårtermin eller vid annat tillfälle även om en inte gått höstterminen.

Avanmälan/Avbokning
Avanmälan/Avbokning kan endast göras skriftligen till administrationen på info@nackadansoteater.se, EJ till kursledaren. Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till en vecka innan kursstart. Sista veckan fram till kursstart debiteras halva kursavgiften. Därefter gäller hela avgiften även för den som hoppar av kursen.

OBS! Obetald kursavgift gäller ej som avbokning. Deltagare som inte dyker upp och ej har avbokat enligt våra regler till administrationen, är fortfarande betalningsskyldig.

Återbetalning
Betald kursavgift återfås endast mot uppvisande av läkarintyg eller om kursen blir inställd.

”Prova på” en lektion
I mån av plats finns det möjlighet att kostnadsfritt ”prova på” kurser vid ett tillfälle.
(Obs! Gäller ej för vuxenkurser.) Detta kan ske löpande under terminen och då gäller nedanstående:

1. Kontakta oss på info@nackadansoteater.se och meddela att du har ett önskemål om att prova på. Efter avstämning med oss på administrationen och ett OK på att det finns möjlighet och plats i önskad kurs så gäller nedanstående rutiner för att ”prova på”:

2. Anmäl dig/ditt barn till aktuell kurs via anmälningsformuläret på vår hemsida.

3. Skriv en notering i din anmäla att ditt barn önskar ”prova på” denna kurs samt vilket datum det gäller.

3. Om ditt barn INTE vill fortsätta efter denna gång: Meddela då administrationen på Nacka Dans & Teater detta via mail till info@nackadansoteater.se direkt efter ”prova på”-tillfället. Om avanmälan inte görs innan nästkommande tillfälle räknas eleven som anmäld och därmed betalningsskyldig.

Vid anmälan till kurs under redan pågående termin ges rabatt på 25, 50 & 75 % av kursavgiften beroende på antal missade kurstillfällen.

Ändringar
Nacka Dans & Teater Kulturskola förbehåller sig rätten att byta pedagog vid terminsstart samt under terminens gång om situationen kräver det.
Vi försöker i möjligaste mån hitta vikarie till våra ordinarie pedagoger vid sjukdom men vi kan komma att behöva ställa in lektioner om vi inte lyckas hitta vikare. Om detta skulle ske så har man möjlighet att ”ta igen” den lektionen i slutet av terminen så att antalet lektioner som utlovats blir detsamma.

Ångerrätt
Du har enligt distans– och hemförsäljningslagen rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att skriftligen via e-post meddela oss detta inom 14 dagar efter att du har fått bekräftat en plats hos oss.
Om kursen har startat och du har deltagit vid en sammankomst har du accepterat att avstå ångerrätten.

Mail: info@nackadansoteater.se
Hemsida www.nackadansoteater.se
Anmälan: Anmälningsformulär