Nacka Dans & Teater

Integritetspolicy

Integritetspolicy och hantering av personuppgifter

Nacka Dans & Teater/ Föreningen Dansstudion (org nr: 802419-5060) är en föreningsdriven kulturskola som är en del av Boo Folkets Hus. Vi bryr oss om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi följer därför Datainspektionens nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018. Läs mera här: www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen

Du kan alltid kontakta oss för frågor och synpunkter på info@nackadansoteater.se eller
08-747 72 00

Nacka Dans & Teater arbetar kontinuerligt med integritetsfrågor, därmed kan denna policy komma att uppdateras.

 

Vilka personuppgifter hanterar vi? 

När du anmäler dig/ditt barn till en kurs hos Nacka Dans & Teater behöver vi ditt samtycke för att samla in och hantera de kontaktuppgifter som behövs för att registrera dig/ditt barn i kursen.

Vi samlar in följande uppgifter:

 • Fullständigt namn på deltagare
 • Målsman
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter; adress, telefonnummer, mailadress
 • Godkännande/ej godkännande av fotografering

 

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

För att kunna administrera ditt/ditt barns medlemskap och föra ett deltagarregister, då vi är en föreningsdriven kulturskola.
Detta för att vi ska kunna:

 • Göra lämpliga gruppindelningar
 • Föra närvarorapportering
 • Teckna försäkringar för våra medlemmar
 • Hantera fakturering
 • Skicka löpande information till våra medlemmar

Vilka delar vi dina/ditt barns personuppgifter med?

Vi överlämnar information gällande våra medlemmar till följande ”tredje parter”:

 • Sportadmin, för administrering av vårt medlemsregister. Regleras i personuppgiftsbiträdesavtal. (Sportadmin är ett administrativt system för vårt medlemsregister, som tillhandahålls genom Riksidrottsförbundet.)
 • Pedagoger för kursen, som genom Sportadmin kan ta del av information gällande kursdeltagare för att kunna föra närvaro samt skicka nödvändig information.
 • Nacka Kommun. Vi jobbar på uppdrag av och har ett avtal med Nacka kommun. Detta kräver att vi till kommunen lämnar en redovisning av kursdeltagare. Uppgifter vi lämnar är: namn, personnummer, kön, adress, epost.
 • Fr.o.m. höstterminen 2018 kommer medlemmar mellan 7-19 år registreras via Nacka Kommuns kundvalssystem.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Uppgifter sparas upp till 6 månader efter att medlemmen inte längre är aktiv, eller tills debitering av eventuella resterande fakturor är reglerade, och tas därefter bort ur registret.

 

Vilka rättigheter har du? 

Du som medlem har:

 • Rätt till registerutdrag
 • Rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade
 • Rätt att ta tillbaka givet samtycke
 • Rätt att klaga till Datainspektionen

 

Om du anser att vi brister i hanteringen av dina personuppgifter kan du alltid vända dig till oss på info@nackadansoteater.se för att ta del av, ta bort eller ändra dina personuppgifter. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddsförordningen och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan lämna klagomål till Datainspektionen.