BARNDANS

Barndans torsdagar 16.15

Barndans med vuxen lördagar 09.15

Barndans lördagar 10.00 

Barndans lördagar 10.45

DANS

Showjazz torsdagar 17.00

Showjazz lördagar 11.30

TEATER

Teater måndagar 16.15 

Teater måndagar 17.15 

Teater måndagar 18.15