Katarina Rosenback

Katarina Rosenback är auktoriserad dramapedagog och utbildad scenkonstproducent på Dramatiska institutet (numera STDH). Hon har tidigare arbetat inom flera kulturskolor och regisserat unga bl a inom Riksteaterns LÄNKprojekt.

Jag brinner för barns och ungas möjligheter att delta i kreativa sammanhang och tillsammans skapa en trygg, lustfylld och stämningsfull plats med högt i tak där alla vågar och vill uttrycka sig. Vi kommer att arbeta med koncentration och fokus, samspel, fantasi och trygghet genom gruppdynamiska teaterövningar och prestigelösa småpjäser. Vi tränar scenisk gestaltning genom att improvisera och lära oss mer om bland annat närvaro, röst och rörelse. För mig är lusten och skaparglädjen A och O och med ovanstående som grund närmar vi oss teaterns magi och den unga skådespelarens olika verktyg för gestaltning.