Jennifer Drotz Ruhn

Jennifer Drotz Ruhn är frilansande koreograf, dans- och teaterpedagog från Stockholm som bott och studerat flera år i Skottland. Efter sina studieår kände hon ett behov av att plocka russinen ur kakan och dela med sig av det som inspirerat henne, men även en vilja av att förmedla det som hon själv saknade under sin utbildning.

”Att ifrågasätta, diskutera och kommunicera ser jag som direkt nödvändigt för att dansare, liksom konstformen i sig, ska kunna fortsätta utvecklas. För mig är det därför viktigt att uppmuntra eleverna till reflektion och skapa en öppen, positiv miljö där dansstudion blir en plats för hårt och lustfyllt arbete.”

”På mina  klasser, oavsett om det är i teater, musikal eller dans så är skaparglädje och kreativitet ständigt närvarande: Jag vill ta vara på elevernas egna idéer, uppmuntra dem till nyfikenhet och utmana deras fantasi”.

Jag undervisar i teater/musikal