Ella Drougge

Ella är utbildad i skådespeleri vid Skara Skolscen och har ett särskilt intresse för barnteater och improvisation. Utöver sitt teaterintresse är hon väldigt intresserad av pedagogik och hur man kan jobba normkritiskt med barn och unga. Ella utbildar sig just nu till lärare, men har tidigare studerat genusvetenskap, mångfaldsstudier och normkritisk pedagogik.

För mig är det viktigt att skapa trygghet och uppmuntra till lek och nyfikenhet. För att teater ska kännas roligt behöver det finnas tillit till varandra, vilket är någonting jag jobbar aktivt med.