Nacka Dans & Teater
+

Angående Coronavirus

Kurserna bedrivs fortsatt utan avbrott om inget annat anges.

Vi följer de rekommendationer som lämnas från ansvariga myndigheter. Idag gäller att man betraktas som frisk så länge man inte har sjukdomssymptom, särskilt i luftvägarna. OM man får sjukdomssymptom OCH har besökt ett land med mer omfattande smittspridning (t.ex. norra Italien, Iran, Kina, Sydkorea, etc) ska man kontakta 1177 Vårdguiden och berätta om sina symptom och var man har varit.

ALLMÄNNA RÅD

  • Den som får feber och hosta ska som vanligt stanna hemma och försöka bli frisk. Känns det svårt att andas eller om man tillhör en riskgrupp, kontakta 1177 för att få råd av erfarna sjuksköterskor om man behöver söka vård samt när och var man ska göra det. Vid livshotande tillstånd ring 112.
  • Om du misstänker att du har blivit smittad: Ring 1177 Vårdguiden för vägledning.
  • Om du känner oro eller behöver råd och information: Gå in på 1177.se eller ring 113 13.
  • Du kan själv för att minska risken att bli smittad/smitta andra genom att var noga med handhygienen (använd tvål) och stanna hemma om du är sjuk.
  • Om du planerar att resa behöver du förbereda dig och vara uppdaterad när det gäller det aktuella läget: ta del av UD:s reseråd och följ kontinuerligt Folkhälsomyndighetens information.
  • Dela endast bekräftad information. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.
  • Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk.