Lisa Malmgren

Lisa Malmgren – konstnär med rötter i hantverk och naturen som inspiration.
Skogen och vattnet spelar en stor roll i mitt skapande, det är uttrycken i naturen som är
grunden. Minnen och livserfarenheter förknippar jag med skogens och vattnets olika
livsbetingelser. Former, ljus, mörker, rörelse, liv och död.
Som utbildad silversmed, från Konstfack, har metallen fortfarande en stark dragningskraft,
men mer och mer i mitt projekt ”Min skog” använder jag också andra material som; textil,
hår, lin, naturmaterial och återvinningsmaterial.
Med projektet vill jag berätta om skogens centrala roll för oss människor och om en hållbar
livsstil.

Tyresö kommuns kulturstipendiat 2018
Det viktigaste för mig är att vara närvarande, att möta andra med glädje och respekt.
Naturen har en alldeles särskild inverkan på mig. Mina minnen från barndomen finns i
naturen och jag söker allt det som ger energi och upptäckarglädje.
Leken är så viktig, det måste vara på allvar att ha kul och få känna och prova på och söka
kunskap för livet.

Lisa Malmgren
www.lisasilver.se
lisa@lisasilver.se
0736 500532