Jörgen Arrhult

Jag heter Jörgen Arrhult och är inflyttad nackabo , kommer tidigare från Sundsvall och uppväxt i Arvika. Är utbildad Dramapedagog ,auktoriserad från Västerberg skola i Storvik och Teaterpedagog på Karlstad Universitet.

Jobbar utifrån de dramapedagogiska perspektiven bl.a med det personlighetsutvecklande perspektivet och kritiskt frigörande perspektivet.

Älskar forumteater och improvisationsteater.

Är också utbildad skådespelare från utbildning i Göteborg, jobbade på teatrar, I fria grupper samt producerade även egen teater i många år samt filmproduktioner innan jag sadlade om och blev mer aktiv som drama- och teaterpedagog.

I teater- och dramakurser får du utveckla ditt scenuttryck och agera tillsammans med andra. Genom övningar och lekar får du utveckla din fantasi, gestalta olika roller, improvisera och uttrycka dig på scen. Teater övar upp din förmåga i socialt samspel och samarbete, utvecklar ditt självförtroende och ger dig vana att tala inför en publik. Under året arbetar gruppen tillsammans med läraren fram en föreställning utifrån gruppens önskemål och förutsättningar.