Helene Forsling

Helene är fritidspedagog utbildad vid lärarhögskolan i Stockholm, som håller kurser i skapande verkstad för barn och ungdomar ute på skolor och i min ateljé i egna företaget ”Skapa Glädje”. Utbildad i ”Levande Verkstad” pedagogik vid Stockholm södra folkhögskola, samt ”Kreativ Bild” och ”Kreativ Form” på Lärarhögskolan i Stockholm. Har även studerat drama, scenisk gestaltning och improvisationsteater.

Grundsynen inom Levande Verkstad är att alla människor är skapande och det ska man ta till vara på! För att varje barn ska få tillgång till sitt eget skapande och sin kreativitet inspirerar jag med hjälp av musik, drama, rörelse och ord.