Bitte Fossbo

Utbildad konstpedagog på Stockholms Universitet och har även studerat Barnkultur, Kulturpedagogik, Levande Verkstad och Estetiska Lärprocesser.

Har varit verksam som museipedagog på Nationalmuseum och Moderna Museet och arbetat som bildlärare på Eklidens skola och konstprojekt på skolor i Värmdö.

Styrelseledamot i InSEA Sverige (International Society for Education through Art)

Projektledare för Growing Rights som genom Nacka Dans & Teater erbjuder Skapande skola-uppdrag och fortbildning i en metod att undervisa barn om FN:s Barnkonvention genom estetiska lärproceser. Utvecklat genom stöd från Arvsfonden.